Godło Polski Biuletyn Informacji Publicznej

Sobota 23 Września 2017 r.  Pierwszy Dzień Jesieni Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
Do końca roku pozostało 100 dni. 

Licznik Wizyt

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


Oferta Poradni
piątek, 04 listopada 2016 20:13

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017


FORMY POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • Badania przesiewowe: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 • Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.
 • Diagnozowanie.
 • Opiniowanie.
 • Orzecznictwo.
 • Terapia psychologiczna.
 • Terapia logopedyczna.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Terapia EEG Biofeedback.
 • Terapia ręki.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu: indywidualne poradnictwo zawodowe, zajęcia warsztatowe.
 • Porady i rozmowy wspierające.
 • Profilaktyka:
  • Zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty kształtujące u dzieci i młodzieży umiejętności społeczne i kompetencje psychologiczne.
  • Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych, m.in.: "Trening Zastępowania Agresji", "Wybieram współpracę, agresji mówię Nie", "Trening pewności siebie" - program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej.
Czytaj Dalej »
 
piątek, 04 listopada 2016 19:16

Propozycja szkoleń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie dla przedszkoli, szkół, placówek w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Temat
1. Więź emocjonalna ochroną prawidłowego rozwoju dziecka - zaburzenia przywiązania i ich skutki.
2. Rola rodziców i nauczycieli w tworzeniu obrazu własnej osoby dziecka oraz pozytywnej postawy wobec szkoły.
3. Jak "wytrenować" u dziecka pewność siebie?
4. Profilaktyka zachowań suicydalnych.
5. Dopalacze - zagrożeniem współczesnej młodzieży.
6. Jak motywować dziecko do nauki?
7. Jak się uczyć?
8. Model pracy z dzieckiem zdolnym.
9. Wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów.
10. Wpływ inteligencji emocjonalnej na sukcesy uczniów.
11. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną uczniów?
12. Agresja, ofiara, świadek – triada w akcie przemocy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na ofiarę).
13. Agresja w sieci.
14. Agresja u dzieci i młodzieży oraz sposoby jej zapobiegania.
15. Zagrożenie związane z internetem i komputerem oraz ich wpływ na edukację dzieci.
16. Wpływ środków masowego przekazu na rozwój małego dziecka.
17. Izolacja w grupie rówieśniczej.
18. Jesteśmy razem – integracja dzieci, młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników w przedszkolu, szkole, placówce ogólnodostępnej.
19. Dojrzałość szkolna dziecka.
20. Ryzyko dysleksji rozwojowej u dzieci.
21. Dziecko dyslektyczne – specyfika rozwoju, trudności edukacyjne.
22. Uczniowie ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
23. Rozwój mowy i języka dziecka.
24. Wpływ zaburzeń rozwoju mowy i języka na niepowodzenia edukacyjne.
25. Afazja jako jedno z głębszych zaburzeń rozwoju mowy i języka.
26. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera i autyzmem.
27. Model konstruktywnej konfrontacji - jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
28. Bariery komunikacyjne w relacjach nauczycieli, rodziców z dziećmi.
29. Jak wspierać dziecko w wyborze drogi zawodowej?
 


| mapa witryny | polityka cookies | valid css | valid xhtml | realizacja feco |